Др. Карл Голлінг (Австрія) — Чому війна?

Др.Карл Голлінг (Австрія)

1 липня 2022 р. 19:00-22:30

Dr.phil. Karl Golling — Карл Голлінг (Австрія)

Розширена он-лайн лекція «Чому війна» — 1 липня 2022 р. 19:00-22:30 за Київським часом
Extended on-line lecture «Why WAR» — July 1, 2022 at 7:00-10:30 p.m. Kyiv time.
УКР/ENG (below Ukrainian text)
Це не війна між Росією та Україною. Це війна безжальних головорізів проти цивілізації. Російський народ несе відповідальність за завдані руйнування і біль. Спокутуючи свій сором вони муситимуть добровільно сплачувати реституцію, як це зробили німці після Другої світової війни. Цивілізований світ повинен мати нульову терпимість до варварів. Але чому і що ми можемо зробити, щоб запобігти війнам у майбутньому? Ейнштейн поставив це питання Фрейду, і ми розглянемо їхнє листування.
— Хто винен у війні розв’язаній росією з Україною?
— Яким чином виникають війни та яка їх глибинна психологічна суть?
— Чому всі росіяни несуть відповідальність за цю війну?
— Як диктатори приходять до влади та за яких умов це можливо?
— Які потяги та інстинкти активує війна?
Психологічний портрет путіна, Гітлера, Сталіна, Муссоліні, Цезаря. Що спільного?
— Переписка А.Енштейна з З.Фройдом у 1933 р.
Вартість участі — 200 грн.
Гроші, що залишаться після оплати деяких незначних видатків, реклами, податків та послуг перекладача, будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України у два конкретні підрозділи на конкретні речі необхідні для оброни України.
3,5-годинна розширена лекція АНГЛІЙСЬКОЮ мовою з швидким послідовним перекладом на УКРАЇНСЬКУ мову. Перекладу на російську мову немає. Через кілька днів після проведення лекції головні моменті з відео будуть опубліковані у мережі з російськими субтитрами.
Відеозапис лекції буде вестися у Zoom-хмару та буде у доступі до 1 серпня 2022 р. Вартість відеоперегляду — така сама, як і вартість участі — 200 грн.
Оплата — тисніть кнопку нижче.
Після оплати ви отримаєте відразу автоматичне підтвердження оплати від системи. Посилання на Zoom-конференцію прийде у переддень семінару (30 червня) на пошту, яку Ви вкажете у формі під час оплати. Будь ласка не забудьте вказати Вашу електронну пошту!До зустрічі на лекції!
ENG
This is not a war between Russia and Ukraine. It is a war of ruthless thugs against civilization. The Russian people carry responsibility for the destruction and pain they have caused. In their shame, they must freely pay restitution, as the Germans did after WWII. The civilized world should have zero tolerance toward barbarians. But why, and what can we do to prevent wars in the future? Einstein asked Freud this question, and we will look into their correspondence.
— Who is to blame for the war waged by russia with Ukraine?
— How do wars arise and what is their deep psychological essence?
— Why are all russians responsible for this war?
— How do dictators come to power and under what conditions is this possible?
— What inclinations and instincts does the war activate?
— Psychological portrait of putin, Hitler, Stalin, Mussolini, Caesar. What do they have in common?
— Correspondence of A. Einstein with Z. Freud in 1933.
The participation fee is UAH 200.
The money left over after paying some small expenses, advertising, taxes and translation services will be used for the needs of the Armed Forces of Ukraine in two specific units for specific items needed for the defense of Ukraine.
3.5-hour extended lecture in ENGLISH with fast consecutive translation into UKRAINIAN. There is no translation into Russian. A few days after the lecture, the highlights of the video will be published online with Russian subtitles.
Video recording of the lecture will be conducted in the Zoom-cloud and will be available until August 1, 2022. The cost of video viewing — the same as the cost of participation — 200 UAH.
Payment by bottom below.
After payment, you will receive an automatic confirmation of payment from the system. The link to the Zoom conference will come on the eve of the seminar (June 30) to the mail you specify in the form when paying. Please do not forget to specify your e-mail!
See you soon!
Оплатити участь - 200 грн.